Hamnbageriet mediaarkiv.

Här kan ni ladda ner logotyp och pressbilder. Logotypen får inte användas i något sammanhang utan godkännande av Teres Johansson, Hamnbageriet. Pressbilderna får användas fritt i sammanhang där Hamnbageriet nämns. Det skall då tydligt framgå att det är Hamnbageriet, ev. namn på person på bilden och fotograf.

Logotyp

Standardlogotyp eller alternativ logotyp används utifrån det sammanhang man skall använda logotypen i. Utgångspunkten är alltid Svart botten med vit logotyp eller vit botten med svart logotyp. Endast i sammanhang där det uppenbart passar bättre med transparant botten får det användas.

.EPS


.JPG

.PNG (transparent bakgrund)

Bilder

Kommer senare